KHSB Properties Sdn Bhd 100% Kumpulan Hartanah Selangor Berhad 100% Kumpulan Darul Ehsan Berhad 100% MenteriBesarSelangor (Incorporated) Central Spectrum (M) Sdn Bhd 76.67%
Loading...